این روش در سال ۱۸۹۲ بوسیله شیمیدان سوئیسی ، دکتر Nicola Gerber ، که یکی از بنیانگذاران صنایع شیر سوئیس می­باشد ، ابتکار گردیده است . سادگی ، سرعت ، ارزانی و دقت  عمل روش ژربر باعث شده است که این روش در عده زیادی از ممالک ، بخصوص کشورهای اروپایی به عنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شیر شناخته شود . در ایران نیز روش ژربر برای تعیین نسبت چربی شیر استاندارد گردیده است ( به استاندارد اندازه گیری چربی شیر – روش ژربر ، شماره استاندارد ایران ۳۶۶ مراجعه شود).

وسایل لازم برای سنجش چربی شیر به روش ژربر

۱-چربی­سنج

چربی سنج از یک مخزن استوانه ای ، یک ستون مدرج و یک آمپول انتهائی تشکیل گردیده است .سازمان بین المللی استاندارد( ISO ) 6 نوع چربی سنج را برای تعیین نسبت درصد چربی شیر استاندارد نموده است که ستون مدرج آنها از ۰ تا ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ و ۱۰ درصد درجه­بندی شده است . برای سنجش چربی شیر گاو میش از چربی­سنج هایی استفاده می­شود که از صفر تا ۱۰ یا حتی ۱۴ درصد درجه­بندی شده­اند .

نوعی که معمولا برای تعیین نسبت درصد چربی شیر گاو بکار می­رود، از صفر تا ۷ درصد درجه­بندی شده است . گنجایش این چربی سنج تقریبا ۲۲ میلی لیتر  (۴/۰± ۵/۲۱ میلی لیتر ) می باشد ، فاصله بین صفر تا ۷ به هفتاد بخش تقسیم گردیده است.  درجه بندی چربی­سنج ها طوری است  که در ۲۰ درجه سانتی­گراد هر ۱۲۵/۰ میلی­لیتر،  معادل یک درصد چربی است .

دقت درجه­بندی چربی­سنج های جدید ژربر در حدود ۰۵/۰±  است.  بدین معنی که اشتباه در عمل از ۰۵/۰ درصد بیشتر یا کمتر تجاوز نمی­نماید .

در روی آمپول انتهایی یک قسمت مات وجود دارد که مخصوص نوشتن شماره نمونه شیر مورد آزمایش با سایر مشخصات نمونه می­باشد . دهانه مخزن چربی سنج نیز بسته به نوع دری که برای مسدود کردن آن بکار برده می­شود، متفاوت است. بدین معنی که در مورد چوب­پنبه­های معمولی برای جلوگیری از خروج چوب پنبه قسمت داخلی دهانه دارای فرو­رفتگی است.«در حالیکه برای درهای هشنگی داخل دهانه صاف و بدون فرورفتگی است » ، نشان می­دهد.

۲ – سانتریفوژ

برای جدا کردن چربی از سایر عناصر متشکله شیر که تحت تاثیر اسید سولفوریک قرار می­گیرند ، باید از نیروی گریز از مرکز استفاده نمود .

سانتریفوژ باید دارای سرعت متوسط ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه باشد . در آزمایشگاههای کوچک می­توان از سانتریفوژهای دستی استفاده نمود. ولی در آزمایشگاههای بزرگ مانند آزمایشگاههای کارخانه­های شیر پاستوریزه که روزانه تعداد زیادی نمونه مورد آزمایش قرار می­گیرد،  باید سانتریفوژ الکتریکی برای ۲۴ تا ۳۶ آزمایش بکار برده شود . سانتریفوژ الکتریکی مدل Pm – ۶۲ ژربر برای آزمایشگاههای بزرگ بسیار مناسب است . این سانتریفوژ دارای دقیقه­شمار ، ترمز الکتریکی و شوفاژ بوده در موقع توقف چربی سنج ها با زاویه ۴۵ درجه قرار می­گیرند و در نتیجه می­توان آنهارا به سادگی از دستگاه خارج نمود .

۳ – وسایل اندازه­گیری

برای اندازه­گیری شیر می­توان از پیپت­های ۱۱ میلی­لیتری معمولی یا از سرنگهای ۱۱ میلی لیتری مخصوص شیر استفاده نمود.  در بعضی از آزمایشگاههای بزرگ نیز دستگاه توزیع خودکار شیر، مجهز به ۱۲ تا ۱۸ پیپت  ۱۱میلی­لیتری به کار برده می­شود .

برای اندازه گیری اسید سولفوریک و الکل آمیلیک می توان به ترتیب از پیپت های ۱۰ میلی لیتری حبابدار و ۱ میلی لیتری یا از پیمانه های ۱۰ و ۱ میلی لیتری استفاده نمود. در آزمایشگاه­های بزرگ دستگاههای توزیع خودکار اسید سولفوریک یا الکل آمیلیک برای ۱۲ تا ۱۸ آزمایش نیز بکار برده می­شود .

با استفاده از دستگاههای توزیع خودکار می توان ۸۵ تا ۹۰ درصد در وقت صرفه جویی کرد، ولی باید در نظر داشت که این دستگاهها به طور کلی برای آزمایشگاههایی مناسب می باشند که روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ یا بیشتر نمونه مورد آزمایش قرار می­گیرد . دستگاههای توزیع خودکار معمولا از ۱۲ پیپت برای ۲۴ آزمایش یا ۱۸ پیپت برای ۳۶ آزمایش تشکیل گردیده­اند .

۴ – حمام آب

حمام آب باید از فلزی ساخته شده باشد که در مقابل اسید مقاوم باشد. زیرا ممکن است در حین عمل یکی از چربی­سنج­ها شکسته و اسید سولفوریک محتوی آن، به داخل آب حمام بریزد. به علاوه ، باید دارای یک دستگاه تنظیم حرارت باشد تا بتوان حمام آب را روی درجه حرارت مورد نظر ، یعنی ۶۵ تا ۷۰ درجه سانتی­گراد ، تنظیم نمود .

– جایگاه چوبی ، فلزی یا پلاستیکی برای چربی­سنجها

– وسائل لازم برای شستشوی چربی­سنج ها

۷- معرفهای لازم برای آزمایش

معرفهای لازم برای سنجش چربی به روش ژربر عبارتند از :

۱- اسید سولفوریک ، به وزن مخصوص ۰۰۵/۰± ۸۲/۱ در ۲۰ درجه سانتی گراد . این اسید را می توان با رقیق نمودن اسید سولفوریک تجارتی به وزن مخصوص ۸۴۰/۱ تهیه نمود ، بدین ترتیب که اسید سولفوریک تجارتی را به نسبت ۹۰ تا ۹۱ درصد به آهستگی با آب رقیق نموده و پس از سرد شدن آن را در شیشه های قهوه ای ریخته و برای آنکه بخار آب موجود در هوا را به خود جذب ننماید، در آن را محکم میبندیم . بنا به عقیده Schulz  ، اسید سولفوریکی که در روش ژربر بکار برده می شود، نباید در هر ۱۰۰ میلی لیتر بیش از ۵۰ میلی گرم نیتریت و نیترات ( بر حسب N2O3  ) داشته باشد ، در غیر این صورت در حین عمل در داخل چربی­سنج مقداری گاز تولید شده و ایجاد کف می­نماید و در نتیجه چوب­پنبه­ها به خارج رانده می­شوند .

الکل آمیلیک ( C5H11OH ) : به وزن مخصوص ۸۱۰/۰ تا ۸۱۸/۰ ( حد متوسط ۸۱۵/۰ ) و نقطه جوش ۲± ۱۳۰ درجه سانتی­گراد

الکل آمیلیک باید خالص ، بی­رنگ و عاری از فورفورال – و (Furfurol  C5H4O2,) باشد . برای سهولت تشخیص ستون چربی و جلوگیری از تکرار اضافه­نمودن الکل آمیلیک،  می­توان الکل را به رنگ گلی یا سبز رنگ،  نمود .

روش آزمایش

قبل از شروع آزمایش،  باید درجه حرارت نمونه­ها را به تقریبا ۲۰ درجه سانتی­گراد رسانید و برای اینکه چربی در تمام نمونه یکنواخت گردد،  باید آن را به همزده و در عین حال از ایجاد کف جلوگیری نمود.  در هر صورت ، در موقع برداشت شیر نباید به هیچ وجه کف وارد پیپت گردد . سپس به تعداد نمونه ها چربی­سنج تمیز و خشک برداشته، شماره نمونه­ها را در قسمت مات آمپول نوشته و چربی­سنجها را در جایگاه خود قرار می­دهیم ، بطوریکه آمپول رو به پایین قرار گیرد و در هر یک از آنها ۱۰ میلی لیتر اسید سولفوریک می­ریزیم ، بطوریکه گلوی چربی­سنج آغشته نگردد . برای اینکار ، چنانچه قبلا نیز ذکر گردید ، می­توان از پیپت­های حبابدار ۱۰ میلی­لیتری یا پیمانه استفاده نمود . بعد با یک پیپت ۱۱ میلی­لیتری به دقت ۱۱ میلی­لیتر شیر برداشته و به آهستگی وارد چربی­سنج می­نماییم . برای اینکه شیر به آرامی از جدار گلوی چربی­سنج جریان یافته و روی اسید سولفوریک قرار گیرد و از ایجاد فعل و انفعال تولید رنگ قهوه ای در حد فاصل اسید سولفوریک و شیر جلوگیری شود،  باید نوک پیپت را به طور مورب در مقابل جدار گلوی چربی­سنج قرار داده و با حرکت انگشت سبابه در انتهای پیپت ابتدا قطره قطره و سپس سریعتر شیر را به داخل چربی­سنج وارد نمود . حال یک میلی­لیتر الکل آمیلیک نیز به چربی سنج اضافه می­نماییم .

چنانکه قبلا نیز اشاره گردید ، در بعضی از آزمایشگاههای بزرگ ، برداشت و توزیع اسید سولفوریک، شیر و الکل آمیلیک به وسیله دستگاههای خود کار صورت می­گیرد . طرز کار با این دستگاه به این ترتیب است که ۲۴ یا ۳۶ چربی سنج را در جایگاه خود قرار داده و در دستگاه  می­گذاریم و اهرم دستگاه را بیروئن می­آوریم.  پمپ خلا اسید سولفوریک را مستقیما از داخل مخزن آن مکیده و پیپت های دستگاه را پر می­نمایید . وقتی اهرم را رها نماییم ، اسید سولفوریک اضافی به داخل مخزن بر می­گردد . سپس اهرم دیگری را به حرکت در می­آوریم و بدین ترتیب در هر یک از چربی­سنج­ها ۱۰ میلی­لیتر اسید سولفوریک داخل می­گردد . بعد از اینکه ردیف اول چربی­سنج ها پر شد،  ردیف دوم را نیز به همین ترتیب پر می­نماییم.  برای توزیع شیر و الکل آمیلیک نیز به همین ترتیب عمل می­شود.  در مورد شیر ۱۲ یا ۱۸ شیشه حاوی نمونه مورد آزمایش را در دستگاه وارد می­نماییم . بطوریکه هر یک از لوله های دستگاه در یک شیشه وارد گردد.  در مورد الکل آمیلیک عینا مانند اسید سولفوریک عمل می­شود .

بعد از اینکه الکل آمیلیک به چربی­سنج وارد گردید ، چربی­سنجها را با چوب پنبه یا در فشنگی مسدود می­کنیم . چنانچه چوب پنبه به کار برده شود ، چوب پنبه را با حرکت چرخشی تا نیمه وارد گلوی چربی سنج می­نماییم . در مورد درهای فشنگی ، ابتدا شستی با کلید مخصوص را وارد کرده و قسمت لاستیکی آنرا می­کشیم.  بدین ترتیب در فشنگی را به راحتی داخل گلوی چربی­سنج می­کنیم .

حال اگر شستی را بیرون بیاوریم ، محکم به گلوی چربی سنج خواهد چسبید . بعد از اینکه چربی- سنجها بسته شد ، باید آنها را تکان داد . چنانچه تعداد چربی­سنجها کم باشد ، این عمل را با دست انجام می­دهیم ، بدین ترتیب که با استفاده از یک قطعه پارچه چربی­سنج را با کف دست گرفته و انگشت شست را روی چوب پنبه قرار داده و با انگشتهای دیگر چربی­سنج را محکم گرفته و به شدت تکان می­دهیم . استفاده از پارچه برای جلوگیری از سوزش دست است، زیرا حین تکان دادن، فعل و انفعال شروع شده و درجه­حرارت گاهی تا ۸۰ درجه سانتی­گراد می­رسد . وقتی تعداد آزمایش زیاد باشد ، می­توان چربی­سنج ها را مستقیما با جایگاه آنها تکان داد . برای این کار سرپوش مخصوص را روی جایگاه گذاشته و با دو دست چربی سنجها را تکان می دهیم . تکان دادن چربی سنج ها باید آنقدر ادامه یابد تا تمام کازئین موجود در شیر در اسید سولفوریک حل گردد . به علاوه ، برای اینکه اسید سولفوریکی که در ستون چربی­سنج و آمپول انتهایی وارد شده نیز با تمام مایع مخلوط گردد ، گاهی اوقات باید چربی­سنجها را وارونه نموده و این عمل را چندین بار تکرار کرد.. در آزمایشگاههای بزرگ می­توان از به همزن­الکتریکی نیز برای تکان­دادن و به همزدن چربی­سنج ها استفاده نمود. بعد از اینکه تمام چربی­سنج ها به قدر کافی تکان داده شدند ، باید دقت نمود که سطح مایع در ستون مدرج چربی سنج ها قرار گیرد.  در غیر این­صورت با تغییر وضع چوب­پنبه یا درهای فشنگی می­توان سطح مایع را در ستون مدرج قرار داد. در مورد درهای فشنگی معمولا به این عمل احتیاج نیست، زیرا حجم آنها طوری محاسبه شده است که سطح مایع بخودی خود در ستون مدرج قرار می­گیرد . واکنش اسید سولفوریک و شیر در حین عمل تولید حرارت می­کند و در نتیجه چربی سنج ها گرم می­شوند و تا هنگامیکه چربی­سنج ها هنوز گرم هستند،  باید به ترتیب آنها را در صفحه سانتریفوژ قرار داد، بطوریکه آمپول چربی­سنج متوجه مرکز و انتهای چوب پنبه یا در فشنگی در ته لوله های سانتریفوژ قرار گیرند.  باید توجه داشت که در داخل سانتریفوژ همیشه تقارن چربی­سنجها حفظ گردد و چنانچه تعداد چربی­سنج ها فرد باشد، باید یک چربی­سنج را پر از آب کرده و بدین ترتیب تعداد آنها را زوج نمود تا تقارن سانتریفوژ برقرار شود . اگر چربی سنج را پر از آب کرده و بدین ترتیب باید ابتدا چند دقیقه آنها را در حمام آب ۶۵ تا ۷۰ درجه سانتی گراد قرار داه و سپس وارد سانتریفوژ نمود ، در غیر این صورت چربی کاملا جدا نخواهد شد .

چربی­سنجها باید به مدت ۳ تا ۵ دقیقه با دور ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه بچرخند . بعد آنها را از سانتریفوژ بیرون آورده و ۵ تا ۱۰ دقیقه در حمام آب ۶۵ تا ۷۰ درجه سانتی گراد قرار میدهیم بطوریکه آمپول چربی سنج به طرف بالا باشد و ستون چربی کاملا روشن و واضح گردد . بدین جهت سطح آب باید اندازه ای باشد که ستون مدرج چربی سنج در آب قرار گیرد . پس از خروج از حمام آب می توان نتیجه را قرائت نمود . برای این کار باید سطح تماس اسید را با چربی روی خط یکی از درجه ها مثلا روی صفر ، ۱ ، ۲ یا ۳ درصد آورده سپس ابتدا درجه های کامل و بعد اجزای آنها را قرائت نمود . برای تطبیق ستون چربی با درجه بندی چربی سنج ، در مورد چوب پنبه با چرخانیدن آن به طرف بالا و پایین و در مورد در های فشنگی عمل می نماییم .

بدین ترتیب که شستی را وارد سوراخ در فشنگی کرده و با فشار انگشت شست روی شستی ستون چربی را در مقابل یکی از خطوط درجه ها قرار می­دهیم . باید دقت نمود که چربی در آمپول انتهایی چربی سنج وارد نشده باشد .

سطح فوقانی طبقه چربی از محل تماس پایین تر نقطه هلال با یکی از درجه ها یا اجزای آنها حساب می شود . اگر محل تماس بین دو خط قرار گیرد ، ۵/۰ خوانده می شود یا به عبارت دیگر قرائت نتیجه با تقریب ۰۵/۰ انجام می شود . چانچه در موقع قرائت نتیجه در ستون چربی حباب هوا مشاهده گردد ، مجددا باید چربی سنجها را در حمام آب قرار داد تا جبابها کاملا از بین روند .

نتیجه گیری : اگر n-n تحتانی سطح هلال ستون چربی باشد ، مقدار درصد چربی عبارت خواهد بود از : n

مثلا نسبت درصد چربی ۲- ۴/۵ یا ۴/۳ می باشد . دقت روش ژربر بطوریکه قبلا نیز اشاره شد ۰۵/۰±  درصد است . برای بدست آوردن دقت بیشتر باید از یک نمونه شیر   ۱۰آزمایش پشت سر هم انجام داده و حد متوسط نتایج حاصله را به عنوان نسبت درصد چربی نمونه مورد آزمایش محسوب نمو د .

روش ژربر در مورد شیرهای هموژنیزه نتایج صحیح و دقیق بدست نمی دهد مگر اینکه نمونه را چندین بار سانتریفوژ کرده و هر بار در حمام آب گذاشت تا اینکه نتیجه ثابت بدست آید . بدین جهت ، بهتر است نسبت درصد چربی اینگونه شیرها را با روشهای وزنی تعیین نمود .

توضیح درباره درجه بندی چربی سنجها و قرائت نتیجه

در روش ژربر همیشه این سئوال پیش می آید که ستون مدرج چربی سنج نسبت درصد چربی را بر حسب گرم در ۱۰۰ گرم یا گرم در ۱۰۰ میلی لیتر شیر نشان می دهد این موضوع در سالهای اخیر مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است . بنا به عقیده Koestler  , Loertscher ، چنانچه ۱۱ میلی لیتر شیر برداشت شود ، قرائت چربی سنج نسبت درصد چربی را بر حسب گرم در ۱۱۰۰ میلی لیتر شیر نشان می دهد . این امر بخصوص در مورد چربی سنجهای ساخت ژربر که طبق مقررات خاصی ساخته می شوند کاملا صادق است . بدین ترتیب برای محاسبه نسبت درصد چربی شیر بر حسب گرم در ۱۰۰ گرم میتوان نتیجه حاصله را به دانسیته شیر یعنی تقریبا ۰۳/۱ بخش نمود .

بطوریکه بعدا نیز خواهیم دید ، فدراسیون بینالمللی شیر روش Rose – Gottlieb  را به عنوان روش استاندارد بین المللی و مرجع مقایسه انتخاب نموده است .  این روش مانند سایر روشهای وزنی نسبت درصد چربی را بر حسب گرم بر لیتر انجام می دهد بدین جهت اخیرا در پاره ای از کشورها سعی شده است که نتایج حاصله از روش ژربر را به نتایج حاصله از روش استاندارد بین المللی نزدیک نمایند . این عمل به شکل زیر امکان پذیر است :

کاهش حجم پیپتهای معمولی ۱۱ میلی لیتری به ۱۰/۷۵ ، ۱۰/۷۷ ، ۱۰/۸۰ و ۱۰/۹۴ میلی لیتر با حفظ درجه بندی معمولی چربی سنجها .

تغییر درجه بندی چربی سنجها با حفظ پیپتهای معمولی ۱۱ میلی لیتری . مثلا در فرانسه چربی سنجهایی به نام PK  به کار برده میشود که به ۶و۷ درصد درجه بندی شده و نسبت چربی را بر حسب گرم چربی در ۱۰۰ گرم شیر نشان می­دهند . د رحالیکه در آلمان و ممالک اسکاندیناوی به جای پیپتهای ۱۱ میلی لیتری پیپتهای ۱۰/۷۵ میلی­لیتری ، در هلند پیپتهای ۱۰/۷۷ ، در ایرلند ۱۰/۸۰ ، در ناگلستان پیپتهای ۱۰/۹۴ میلی لیتری بکار برده می شود . در ایران پیپتهای ۱۰/۷۵ میلی لیتری و چربی سنجهای معمولی ژربر  استاندارد گردیده است .

اشکالات کار

گاهی اوقات بین چربی و اسید طبقات سیاه رنگی تشکیل میگردد. این اشکالات در اثر این بوجود می آیند که یا شیر روی اسید بد قرار گرفته یا اسید دارای ناخالصی بوده یا ذراتی از چوب پنبه جدا گردیده است در چنین مواردی بهتر است آزمایش دوباره تکرار گردد . بعضی مواقع چربی کاملا جدا نمی شود علت این امر این است که یا چربی سنج سرد  شده  یا مقدار الکل آمیلیک کافی نبوده است . در حالت اول کافی است چربی سنج را دوباره گرم کرده و در حلات دوم بهتر است آزمایش مجددا تکرار شود .

شستشوی چربی­سنجها

شستشوی چربی سنجها باید بلافاصله پس از اتمام آزمایش و تا هنگامیکه هنوز گرم هستند انجام گیرد زیرا شستشوی چربی سنجهای سرد بمراتب مشکلتر است . برای شستشوی چربی سنجها ابتدا در های آنها را برداشته و مایع محتوی آنها را در یک ظرف چینی یا پلاستیکی خالی میکنیم ، سپس چربی­سنجها را در آب گرم ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد فرو برده و چند بار پر و خالی مینماییم و بالاخره آنها را با آب سرد شسته و وارونه ، بطوریکه ، آمپول انتهایی به طرف بالا قرار گیرد در جایگاه خود میگذاریم تا کاملا خشک شوند . اگر در آب شستشو مقداری سود وارد کنیم و چربی­سنجها را همیشه بموقع خالی نماییم ، احتیاج به استعمال برس و غیره نیست . به کمک حمام فوکوما نیز میتوان چربی سنج را در مدت ۱تا۲ دقیقه کاملا شستشو نمود .

توجه:  الکل آمیلیکی که در روش ژربر به کار برده میشود باید عاری از چربی باشد. بدین جهت هربار که الکل آمیلیک جدید وارد آزمایشگاه میگردد باید از نقطه نظر چربی مورد آزمایش قرار گیرد . برای این کار ۱۰ میلی لیتر اسید سولفوریک ژربر در یک چربی سنج کاملا تمیز و بدون چربی وارد نموده ۱۱ میلی لیتر آب و ۱ میلی لیتر الکل آمیلیک به آن اضافه نموده مطابق روش ژربر عمل مینماییم . در ستون چربی سنج به هیچ وجه نباید چربی ملاحظه گردد .

ذ – روش Milko – Tester MK II

با این روش می توان نسبت درصد چربی شیر را درعرض ۳۰ ثانیه تعیین نمود . طرز کار دستگاه که بوسیله کمپانی دانمارکی N . Foss Electric .  ساخته می شود بدین ترتیب است که ابتدا مقدار ۳۵ تا ۴۰ میلی لیتر شیر را در شیشه مخصوص نمونه وارد می نماییم . وقتی لوله داخلی شیشه در شیر وارد شد ، پمپ مخصوص دستگاه بکار افتاده و شیر را از داخل شیشه مخصوص نمونه می مکد .

شیر ابتدا از یک صافی گذشته و بعد در یک لوله مارپیچ که در داخل حمام آب ۶۰تا ۶۱ درجه سانتی گراد قرار دادرد وارد شده و گرم می شود ، سپس چربی شیر در یک دستگاه همگن چهار مرحله ای همگن شده و شیر بطرف پیپت مخصوصی رانده می شود بعد با فشار یک دکمه کنترل رقت معینی از شیر همونیژه با محلولی که در عین حال پروتئینهای شیر را در خود می گیرد بدست آمده و مایع وارد ظرف اندازه گیری انتقال نور می گردد و انتقال نور بوسیله یک سلول فوتو الکتریک که روی یک گالوانومتر عمل می کند اندازه گیری می شود و بدین ترتیب غلظت گویچه های چربی شیر تعیین شده و نسبت دصد چربی شیر روی صفحه ای که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به وسیله عقربه نشان داده می­شود .

اندازه گیری چربی شیر به روش ژربر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *