بارورکردن ابرها|باروری ابرها |بارور کردن ابرها|بارور ابرها|روش های بارور کردن ابرها

باروری ابرها یا ابرآمایی باتوجه به کاهش بارش باران و مشکلات ناشی از آن پارسیان مرک اقدام به تولید محصولات شیمیایی مورد استفاده در باروری ابرها کرده است.در ادامه با بارورکردن ابرها ،روش های بارور کردن ابرها و … آشنا