پارسیان مرک با ایجاد ابتکاری نو در زمینه مدیریت زنجیره تأمین از طریق ثبت درخواست مواد اولیه مورد نیاز مشتریان گرامی، سعی در تأمین منظم و تحویل به موقع سفارشات ایشان، کاهش هزینه های ناشی از دپوی مواد اولیه در انبار و خواب سرمایه، کاهش هزینه های حمل و غالب شدن به وضعیت نوسانی بازار را دارد.

در این راستا پس از دریافت اطلاعات مواد اولیه مورد نیاز مشتریان، با آنها تماس حاصل میگردد تا امکان سنجی و برنامه زمانبندی به ایشان اعلام گردد.

بدین منظور مشتریان محترمی که تمایل به استفاده از این سرویس را دارند، می توانند برای ثبت سفارش خود هم اکنون با شماره دفتر مرکزی پارسیان مرک تماس بگیرند.

لازم به ذکر است شرکتهای بزرگ تجاری که دارای هویت ثبتی می باشند تا قبل از دریافت کامل محصول نیاز به پرداخت هیچ گونه وجهی ندارند.