اکسید و نانو اکسید کبالت (III)  (Co2O3)

در رنگ آمیزی لعاب های ظروف سفالی و همچنین در رنگ آمیزی مینا و در نیمه هادی ها کاربرد دارد.

قیمت اکسید کبالت (III) و نانو اکسید کبالت (III) :

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمتاکسید کبالت (III) و نانو اکسید کبالت (III) و یا ثبت سفارش انواع مختلف اکسیدها ونانواکسیدهای فلزات پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.

 

سایر اکسیدها ونانو اکسیدهای فلزات