اکسید و نانو اکسید گالیم (Ga2O3)

در نیمه هادی ها، سنسورها و حسگرهای گازی، کاتالیزورها، در وسایل اپتوالکتریکی و الکترونوری به عنوان ساطع کننده نور آبی و فرابنفش، در لیزرها، مواد لومینسانس و ترکیبات فسفرسانس، به عنوان پوشش های دی الکتریک در سلول های خورشیدی و نیز در تولید کاتالیزور گالیم اکسید- آلومینا کاربرد دارد.

 

قیمت اکسید و نانو اکسید گالیم (Ga2O3) :

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمت اکسید گالیم و نانو اکسید گالیم و یا ثبت سفارش انواع مختلف اکسیدها ونانواکسیدهای فلزات پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.

 

سایر اکسیدها ونانو اکسیدهای فلزات