اکسید و نانو اکسید مولیبدن (MoO3)

به عنوان کاتالیزور در گوگرد زدایی مواد خام و اولیه نفتی و حذف ترکیبات نیتروژن دار از مواد نفتی، به عنوان معرف در آنالیز مقادیر کم و ناچیز فلزات، به عنوان ماده افزودنی در آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی، به عنوان کاتالیزور در تولید آکریلونیتریل توسط اکسیداسیون پروپن و آمونیاک، در دستگاه ها و تماشاگرهای الکتروشیمیایی و نیز به عنوان عامل ضد میکروبی و ضد باکتری در پلیمرها به کار می رود.

 

قیمت اکسید و نانو اکسید مولیبدن (MoO3) :

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمت اکسید مولیبدن و نانو اکسید مولیبدن و یا ثبت سفارش انواع مختلف اکسیدها ونانواکسیدهای فلزات پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.

 

سایر اکسیدها ونانو اکسیدهای فلزات