اکسید و نانو اکسید ایندیم (In2O3)

در ساخت شیشه های خاص و تخصصی، در باتری ها و پیل ها، در بازدارنده های مادون قرمز برای نور مرئی (آینه های داغ)، در پوشش های اپتیکی و نوری و همچنین در پوشش های ضد استاتیکی، در ترکیب با اکسید قلع برای پوشش های مواد رسانای شفاف و در نیمه رساناها و نیمه هادی ها استفاده می شود.

 

قیمت اکسید و نانو اکسید ایندیم (In2O3):

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمت اکسید ایندیم و نانو اکسید ایندیم و یا ثبت سفارش انواع مختلف اکسیدها ونانواکسیدهای فلزات پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.

 

سایر اکسیدها ونانو اکسیدهای فلزات