اکسید و نانو اکسید آهن سیاه مغناطیسی (Fe3O4)

در تصویر برداری با رزونانس مغناطیسی هسته (MRI) و درمان کمبود آهن مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عنوان یک رنگ کننده در پر کننده ها و آغازگرها و زیرپوشها کاربرد دارد. در بیولوژی و بیوپزشکی، مهندسی محیط زیست و میکرو سیالها، جداسازی های مغناطیسی، رهایش هدفمند دارو، در بلنگوهای پرقدرت، جذب امواج الکترومغناطیس.

 

قیمت اکسید آهن سیاه مغناطیسی و نانو اکسید آهن سیاه مغناطیسی :

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمتاکسید آهن سیاه مغناطیسی و نانو اکسید آهن سیاه مغناطیسیو یا ثبت سفارش انواع مختلف اکسیدها ونانواکسیدهای فلزات پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.

 

سایر اکسیدها ونانو اکسیدهای فلزات