آمونیم فرو سولفات (آمونیم آهن (II) سولفات)- AppliChem

به عنوان منبع آهن استفاده می شود و در مقابل اکسیداسیون مقاوم است.

قیمت محصولات:

برای استعلام قیمت به قسمت قیمت محصولات مراجعه کرده و یا با شماره های پارسیان مرک تماس حاصل نمایید.