آمونیم سولفات CARLO ERBA

از این ترکیب به عنوان کود، افزودنی عذا، آفت کش، تصفیه پروتئین و …. استفاده می شود.

 

قیمت محصولات:

برای استعلام قیمت به قسمت قیمت محصولات مراجعه کرده و یا با شماره های پارسیان مرک تماس حاصل نمایید.