بعضی از کاربردها:از این نمک نقره در اکسیژن زدایی واکنش­های شیمیایی استفاده می­شود.

قیمت محصولات:

برای استعلام قیمت به قسمت قیمت محصولات مراجعه کرده و یا با شماره های پارسیان مرک تماس حاصل نمایید.