بعضی از کاربردها:در شیمی آلی از کمپلکس­های آن به عنوان اکسید کننده استفاده می­شود. به طور مثال، از تتراکیس پیریدین نقره دی­کرومات، برای تبدیل بنزیلیک و آلیلیک الکل­ها به ترکیبات کربونیل مربوطه مورد استفاده قرار می­گیرد.

قیمت محصولات:

برای استعلام قیمت به قسمت قیمت محصولات مراجعه کرده و یا با شماره های پارسیان مرک تماس حاصل نمایید.