آنالیزهای تیتراسیون (تعیین عیار) درست و موثق به محلول های حجم سنجی مجاز از جمله تیترازول و به دقت تنظیم شده نیاز دارد.

تیترازول ارائه شده در پارسیان مرک علاوه بر داشتن بهترین کیفیت به صورت آماده ۱ و۲ لیتری ارائه می شود.با اطمینان اعلام میکنیم کیفیت تیترازول و بافرهای تولیدی پارسیان مرک نوین از لحاظ کیفیت برابر با مرک آلمان و از نظر قیمت بسیار به صرفه تر از محصولات وارداتی می باشد.

انواع تیترازول و محلول بافر تولیدی پارسیان مرک ایران:

تیترازول سود ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH 0.1 N)

تیترازول سود ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH 1 N)

تیترازول سود ۰/۱۱۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH  N/9)

تیترازول پتاس ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KOH 0.1 N)

تیترازول پتاس ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (KOH 1 N)

تیترازول اسید اگزالیک ۰/۰۵ مولار ۱۰۰۰میلی­ لیتری آماده (C2H2O4 0.1 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۰۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 0.01 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 0.1 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 1 N)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) 1000 میلی­ لیتری آماده (H2SO4 0.1 N)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۵ مولار (۱N)1000 میلی ­لیتری آماده (H2SO4 1 N)

تیترازول تیوسیانات آمونیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (NH4SCN 0.1 N)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2S2O3 0.1 N)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2S2O3 1 N)

تیترازول کربنات سدیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2CO3 1 N)

تیترازول کلرید پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KCl 0.1 N)

تیترازول کلرید پتاسیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KCl 1 N)

تیترازول برمید پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (KBr 0.1 N)

تیترازول کربنات پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (K2CO3 0.1 N)

تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KMnO4 0.1 N)

تیترازول دی کرومات پتاسیم ۱/۶۰ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (K2Cr2O7 0.1 N)

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار ۵۰۰ میلی­ لیتری (AgNO3 0.1 N)

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (AgNO3 0.1 N)

تیترازول ید ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) 1000 میلی­ لیتری آماده (I2 0.1 N)

تیترازول سدیم۰/۱EDTA مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2 EDTA 0.1 N)  تیترازول سریم سولفات ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی لیتری آماده (Ce(SO4)2.4H2O 0.1 N)

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 100 میلی­ لیتری

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 500 میلی­ لیتری

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 1000 میلی­ لیتری

محلول بلانکیت ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده

سدیم هیدروکسید ۳۲ % یک لیتری آماده (NaOH 32 %)

خرید و قیمت انواع تیترازول و محلول بافر:

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمت و یا ثبت سفارش تیترازول و بافر تولیدی پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.

 

محصولات پیشنهادی

انواع تیترازول و محلول بافر وارداتی مرک آلمان