آنالیزهای تیتراسیون (تعیین عیار) درست و موثق به محلول های حجم سنجی مجاز از جمله تیترازول و به دقت تنظیم شده نیاز دارد.

با افتخار اعلام می داریم برای تامین نیازهای بازارهای داخلی پارسیان مرک علاوه بر تولید اقدام به واردات و فروش محصولات مرک آلمان نیز کرده است.با اطمینان به کیفیت محصولاتمان  و وجود بازار مناسب  و درجهت احترام به حق انتخاب مشتری ضمن ارائه محصولات تولیدی به واردات و فروش محصولات اورجینال مرک آلمان نیز پرداخته ایم.

انواع تیترازول و محلول بافر وارداتی و اورجینال مرک آلمان:

تیترازول سود ۰/۱ مولار آمپولی مرک (NaOH 0.1 N) (109959)

تیترازول سود ۱ مولار آمپولی مرک (NaOH 1 N) (109956)

تیترازول پتاس ۰/۱ مولار آمپولی مرک (KOH 0.1 N) (109921)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۰۱ مولار آمپولی مرک (HCl 0.01 N) (109974)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۱ مولار آمپولی مرک (HCl 0.1 N) (109973)

تیترازول اسید کلریدریک ۱ مولار آمپولی مرک (HCl 1 N) (109970)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۰۰۵ مولار (۰/۰۱N) آمپولی مرک (H2SO4 0.01 N) (109982)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک (H2SO4   ۰٫۱ N) (109984)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۵ مولار (۱N) آمپولی مرک (H2SO4 1 N)  (۱۰۹۹۸۱)

تیترازول تیوسیانات آمونیم ۰/۱ مولار آمپولی مرک (NH4SCN 0.1 N) (109900)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۰/۱ مولار آمپولی مرک (Na2S2O3 0.1  N) (109950)

تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۰/۰۲ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک (KMnO4 0.1 N) (109935)

تیترازول دی کرومات پتاسیم ۱/۶۰ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک(K2Cr2O7   ۰٫۱ N) (109928)

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار آمپولی مرک (AgNO3 0.1 N) (109990)

تیترازول ید ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک (I2 0.1 N) (109910)

تیترازول سدیم ۰/۰۱EDTA مولار آمپولی مرک (Na2 EDTA 0.01 N) (108446)

تیترازول سدیم ۰/۱EDTA مولار آمپولی مرک (Na2 EDTA 0.1 N) (109992)

تیترازول سریم سولفات ۰/۱ مولار یک لیتری مرک (Ce(SO4)2 0.1 N)  (۱۰۹۰۹۲)

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده مرک (KCl 3 M) 250 میلی ­لیتری (۱۰۴۸۱۷)

تیترازول بافر pH=4 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۸۴)

تیترازول بافر pH=7 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۸۷)

تیترازول بافر pH=9 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۸۹)

تیترازول بافر pH=10 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۹۰)

خرید و قیمت انواع تیترازول و محلول بافر مرک آلمان:

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمت و یا ثبت سفارش تیترازول و بافر وارداتی پارسیان مرک و برند مرک آلمان از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.

محصولات پیشنهادی

انواع تیترازول و محلول بافر تولیدی پارسیان مرک نوین