تیترازول

مشتریان گرامی گروه پارسیان مرک به اطلاع می رساند تیترازول های تولیدی پارسیان مرک علاوه بر کیفیت بسیار بالا برای استفاده آسان به صورت تیترازول های آماده ارائه می شود.

تیترازول آماده

ویژگی برتر این نوع تیترازول استفاده آسان می باشد به طوری که مصرف کننده با خرید این نوع محصول نیاز به انجام هیچ فرآیندی نداشته و میتواند به آسانی از این نوع تیرازول استفاده نماید.این تیترازول ها در حجم های مختلف ۱ ، ۲ لیتری و …  به صورت آماده ارائه می شود.

انواع تیترازولهای پارسیان مرک

تیترازول سود ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH 0.1 N)

تیترازول سود ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH 1 N)

تیترازول سود ۰/۱۱۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH  N/9)

تیترازول پتاس ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KOH 0.1 N)

تیترازول پتاس ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (KOH 1 N)

تیترازول اسید اگزالیک ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (C2H2O4 0.1 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 0.1 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 1 N)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۰۵ مولار (N 1/0) 1000 میلی­ لیتری آماده (H2SO4 0.1 N)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۵ مولار (N 1)1000 میلی ­لیتری آماده (H2SO4 1 N)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2S2O3 0.1 N)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2S2O3 1 N)

تیترازول کربنات سدیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2CO3 1 N)

تیترازول کلرید پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KCl 0.1 N)

تیترازول کلرید پتاسیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KCl 1 N)

تیترازول برمید پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (KBr 0.1 N)

تیترازول کربنات پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (K2CO3 0.1 N)

تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KMnO4 0.1 N)

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار ۵۰۰ میلی­ لیتری (AgNO3 0.1 N)

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (AgNO3 0.1 N)

تیترازول ید ۰/۰۵ مولار (N 0/1) 1000 میلی­ لیتری آماده (I2 0.1 N)

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 100 میلی­ لیتری

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 500 میلی­ لیتری

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 1000 میلی­ لیتری

سدیم هیدروکسید ۳۲ % یک لیتری آماده (NaOH 32 %)

خرید تیترازول آماده

برای مشاوره، استعلام قیمت ،سفارش محصول ،دریافت نمونه رایگان با شماره های بخش فروش پارسیان مرک (تلفن دفتر فروش : ۳۸۴۱۳۶۷۷-۰۵۱(۳خط)   |   همراه مدیر فروش : ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷  ) تماس حاصل نمایید.