از هیدروکسید پالادیم به عنوان کاتالیست برای هیدروژن زدایی گروه­های بنزیل و اپوکسیدها؛ برای کاهش ترکیبات نیترو به آمین­ها و به عنوان یک هیدروژن زدا استفاده می شود. همچنین  هیدروکسید پالادیم برای حلقه گشایی حلقه­ی بنزن به کار می­رود.

خرید هیدروکسید پالادیم

مشتریان پارسیان مرک میتوانند هیدروکسید پالادیم تولیدی را از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک ،موجود در انتهای صفحه و یا شماره  همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) خریداری و سفارشات خود را ثبت نمایند.