پالادیوم (II) برومید یک ترکیب معدنی پالادیوم و برومید با فرمول شیمیایی PdBr2 است.این محصول به صورت تجاری در دسترس است.اگر چه برمید پالادیم کمتر از کلرید پالادیوم معمول است، و نقطه ورود به شیمی پالادیوم به حساب می آید.بر خلاف کلریدپالادیم ، برمید پالادیوم  در آب حل نمی شود،اما حل می شود زمانی که به استونیتریل حرارت داده می شود تا استونیتریل مونومر اضافه شود.

PdBr2 + 2 MeCN → PdBr2(MeCN)2

برمید پالادیم به عنوان منبع پیش کاتالیزور (۰)Pd در واکنشهای مختلف استفاده شده است. همچنین به عنوان کاتالیزور برای واکنش کربنیل دار کردن جفت شده Heck از آرویل برومید و وینیل اترها به کار می­رود.